ThoughtWell

octrooien, IE-waardering en strategie

                                         octrOOI aanvrageN


    beheren IE portfolio

bepaling waarde

Over intellectuele eigendom

Welkom bij ThoughtWell

ThoughtWell is een octrooibureau en adviesbureau in intellectuele eigendom (IE). We werken in de vakgebieden wtb en ict/et.

Onze diensten betreffen zowel de juridische kant van octrooien als de financiele kant. Dat wil zeggen, we helpen onze klanten bij het verkrijgen en handhaven van octrooien, Ă©n helpen bij het bepalen van de waarde van uitvindingen en octrooien en het beheren van de i.e.-portefeuille om de netto opbrengsten hiervan optimaal te maken.

Onze klanten zijn veelal zelfstandige uitvinders en industriele bedrijven. Daarnaast helpen we andere octrooibureau’s.!! Met ingang van 18 november 2016 gaat ThoughtWell op in Octrooibureau Klavers. We verwijzen u daarom door naar de website www.octrooibureauklavers.nl 

 


  • Het UPC komt eraan. Daarmee verkrijgt u (optioneel) een Europees octrooi dat in alle aangesloten landen tegelijk geldt en niet langer per land hoeft te worden verdedigd. Bedoeld effect is meer rechtszekerheid en minder kosten.